IEŠKOMAS PROJEKTŲ VADYBININKAS (-Ė) PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKE

364
IEŠKOMAS PROJEKTŲ VADYBININKAS (-Ė) PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKE

Panevėžio mokslo ir technologijų parkas (toliau PMTP) yra viešoji įstaiga, įsteigta įmonėms, veikiančioms taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje, remti, komercializuoti mokslo ir studijų institucijų atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti verslo, mokslo ir studijų integraciją ir taip prisidėti prie eksporto skatinimo, šalies konkurencingumo didinimo ir žinių pagrindu plėtojamos ekonomikos kūrimo. Įstaiga gali atlikti technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas – inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti verslo valdymo, kitas (informacines, konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo, buhalterinės apskaitos ir panašias) paslaugas.

Šiuo metu ieškome ambicingo, veržlaus ir kūrybiško projektų vadybininko (-ės) PMTP veikloms organizuoti.

 

APIE DARBĄ:

 • Organizuoti ir vykdyti reikalingų prekių, paslaugų bei darbų viešuosius pirkimus. 
 • Derinti ir rengti perkamo objekto techninę specifikaciją, rengti pirkimo vykdymui reikalingus dokumentus, viešojo pirkimo sąlygas ir vykdyti kitas LR viešųjų pirkimų įstatyme numatytas procedūras. 
 • Rengti viešojo pirkimo sutarčių projektus, derinti sutarčių sąlygas, organizuoti jų pasirašymą. 
 • Konsultuoti  ir teikti informaciją darbuotojams techninių specifikacijų rengimo ir kitais viešųjų pirkimų klausimais.
 • Rengti per finansinius metus įvykdytų mažos vertės pirkimų ataskaitą ir ją Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai bei sudaryti metinius prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus.
 • Dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) ir Centrine perkančiosios organizacijos informacine sistema (CPO IS) bei organizuoti ir vykdyti elektroninius pirkimus.
 • Rengti projektų paraiškas konkursams, finansavimui gauti ir dalyvauti jų įgyvendinime.
 • Užtikrinti sėkmingą projekto darbų eigą:
  • koordinuoti projekto įgyvendinimo dokumentų parengimą bei sekti projekto įgyvendinimo eigą;
  • teikti informaciją ir dokumentus Projekto vykdytojui.
 • Siekti numatytų Projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, prisiimti atsakomybę įgyvendinant Projektą kaip aprašyta paramos sutartyje.
 • Bendrauti, teikti reikalingą informaciją, dokumentus Projekto vykdytojui ir kontroliuojančioms institucijoms.
 • Teikti pastabas Projekto partnerių parengtiems dokumentams.
 • Vykdyti kitus su projekto įgyvendinimu susijusius darbus.
 • Rengti įstaigos vardu sudaromas sutartis, koordinuoti jų vykdymą.
 • Pagal kompetenciją rengti arba dalyvauti rengiant raštus, programas bei kitus dokumentus, teikti informaciją suinteresuotoms institucijoms.
 • Rengti ir įforminti dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos
 • Teikti pasiūlymus įstaigos komunikacijos planui ir prisidėti jį įgyvendinant.
 • Teikti pasiūlymus Parko bendruomenės mikroklimato gerinimui ir prisidėti prie veiklų įgyvendinimo.

Pareiginė instrukcija štai čia.

APIE JUS:

 • Išmanote Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminius viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas bei gebate juos taikyti ir aiškinti praktikoje. 
 • Turite patirties rengiant pirkimo dokumentus, vykdant viešųjų pirkimų procedūras tiek mažos, tiek didelės vertės pirkimuose bei vertinant tiekėjų pasiūlymus. 
 • Turite patirties dalyvavimo viešųjų pirkimų komisijų darbe.  
 • Turite patirties nagrinėjant tiekėjų pretenzijas ir atsakant į jas. 
 • Turite gerus darbo su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema įgūdžius. 
 • Gebate profesionaliai formuoti techninių specifikacijų dokumentus ir konsultuoti jų rengimo klausimais. 
 • Turi puikius organizacinius, bendravimo, kontaktų mezgimo bei gebėjimo dirbti komandoje įgūdžius.
 • Este veiklus, savarankiškas ir atsakingas.
 • Sugebate adaptuotis prie dinamiškos verslo aplinkos.
 • Turite puikius informacijos rengimo ir pristatymo (prezentavimo) įgūdžius.
 • Turite stiprią vidinę motyvaciją ir orientaciją į rezultato siekimą.
 • Išmanote smulkaus ir vidutinio verslo įmonių poreikius ir turi verslo konsultavimo patirties (privalumas).
 • Mokate anglų kalbą ir turi geras kitos užsienio kalbos žinias (privalumas).
 • Turite puikius darbo kompiuteriu įgūdžius (gebėjimas efektyviai naudotis Microsoft 365 paketu).
 • Gebate savarankiškai organizuoti  darbą ir priimti sprendimus
 • Gebate rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, rengti argumentuotas išvadas ir pasiūlymus. 

 

MES SIŪLOME:

 • Galimybes pritaikyti savo patirtį;
 • Lanksčias darbo sąlygas;
 • Galimybes įgyti naujų kompetencijų, naudingos patirties ir naujų pažinčių;
 • Puikų darbo ir asmeninio gyvenimo balansą;
 • Neformalius komandos sutelktumo susitikimus;
 • Darbo užmokestį (bruto) nuo 800;
 • Galimybę iš dalies dirbti nuotoliniu būdu;
 • Patogią, šiuolaikinę, kompiuterizuotą darbo vietą, telefoną.

Laukiame Jūsų CV iki 2021 m. rugsėjo mėn. 27 d., el. info@pmtp.lt   su nuoroda „Vadybininko atranka“. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Informuojame, kad Jūsų pateikti gyvenimo aprašymai ir juose pateikta Jūsų asmeninė informacija bus saugomi VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“ iki atrankos procedūros pabaigos. Atsirinkus kandidatą į ieškomą poziciją, Jūsų duomenys kartu su kitų pretendentų duomenimis bus sunaikinti.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *