Apie mus

Apie mus

Panevėžio mokslo ir technologijų parkas (toliau PMTP) yra viešoji įstaiga, įsteigta įmonėms, veikiančioms taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje, remti, komercializuoti mokslo ir studijų institucijų atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti verslo, mokslo ir studijų integraciją ir taip prisidėti prie eksporto skatinimo, šalies konkurencingumo didinimo ir žinių pagrindu plėtojamos ekonomikos kūrimo. Įstaiga gali atlikti technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas – inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti verslo valdymo, kitas (informacines, konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo, buhalterinės apskaitos ir panašias) paslaugas.
PMTP įkurtas 2006 m. balandžio 6 d., įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Panevėžio miesto savivaldybės projektą „Panevėžio mokslo ir technologijų parko steigimas“. Projekto metu rekonstruoti du pastato, esančio J. Žemgulio g. 46, korpusai, pastatytas jungiamasis korpusas. Pastate įrengtos biuro patalpos, konferencijų salės, pasitarimų kambariai. Bendras PMTP patalpų plotas – 2747 kv. m.
PMTP veiklos tikslas – skatinti žinioms imlaus verslo kūrimąsi ir plėtrą ir vykdyti verslo inkubatoriaus funkcijas.

Vizija – tapti startuolių traukos centru ir prestižine bendradarbystės vieta Panevėžyje

Misija – Didinti Panevėžio regiono patrauklumą startuoliams ir mokslininkams, vystant inovatyvaus verslo bendruomenę ir sukuriant mokslo ir technologijų parko ekosistemą.

Veiklos sritys

Infrastruktūros paslaugos

Verslumo skatinimo, inkubavimo ir inovacijų paramos paslaugų teikimas

Projektų, jungiančių verslą, mokslą ir studijas iniciavimas ir vykdymas

Inovacinės partnerystės aktyvinimas ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas

Dalininkai