Forma

Pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas
Registracijos adresas, buveinės adresas, ūkio subjekto kodas, PVM mokėtojo kodas
EVRK kodas
Nurodyti: vardą, pavardę / ūkio subjekto pavadinimą, turimų akcijų kiekį proc.
3-5 sakiniai
Paraiškos pateikimo metu
Kv. metrais / vnt.
Dabar/po 1 metų/po 2 metų/po 3 metų
Dabar/po 1 metų/po 2 metų/po 3 metų
Pareigos, vardas, pavardė