Pagrindinis

Panevėžio mokslo ir technologijų parkas

Inovatyvaus verslo inkubatorius

Įstaigos veiklos tikslas – skatinti žinioms imlaus verslo kūrimąsi ir plėtrą ir vykdyti verslo inkubatoriaus funkcijas.

Įstaigos veiklos sritys:

- Infrastruktūros paslaugos;

- Verslumo skatinimo, inkubavimo ir inovacijų paramos paslaugų teikimas;

- Projektų, jungiančių verslą, mokslą ir studijas iniciavimas ir vykdymas;

- Inovacinės partnerystės aktyvinimas ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas.

Infrastruktūros nuoma

Biuro ir gamybinės patalpos SVV subjektams.

Trumpalaikė nuoma

Konferencijų, mokymų salių ir pasitarimų kambarių bei konferencinės įrangos nuoma.